LINKS

Samen kan je meer dan alleen! Daar ben ik van overtuigd. 
Het is fijn om te kunnen samenwerken met of doorverwijzen naar mensen die je kent en vertrouwt. Sommige links verwijzen door naar mensen in mijn eigen regio met wie ik samenwerk en / of die andere accenten leggen. Sommige links verwijzen naar mensen die vergelijkbaar werken zoals ik, maar in een andere regio.