WELKOM!

Soms lijken we te vergeten dat kleine zorgen bij het leven horen en dat die aanleiding kunnen zijn tot verbinding tussen mensen. Als de zorgen te groot worden of als de uitdagingen te zwaar zijn, dan is het heel normaal dat je ze niet alleen kan dragen. Als je dan vastloopt en het even niet meer goed weet, is het fijn als je er niet alleen voor staat.

Met mijn praktijk VlinderVry wil ik graag naast jou lopen als het even lastig is. Ik wil met jou op weg gaan om jezelf terug te vinden, de ballast achter je te laten, in je kracht te staan en je zo vrij te voelen als een vlinder!

Tot Binnenkort !!!

An

VlinderVry in een notendop

Rouw, (breed)verlies en traumatherapie voor kinderen, jongeren (en volwasssenen) 

Ik richt me in de eerste plaats op kinderen en jongeren die uitgedaagd worden door het leven. Soms zorgen gebeurtenissen ervoor dat kinderen – soms jaren later – vastlopen en het even niet meer goed weten. Door gericht te luisteren naar wat kinderen en jongeren met hun (signaal)gedrag willen vertellen, probeer ik samen met hen taal te geven aan zorgen of aan hun emotionele pijn. Op verschillende, vaak creatieve of actieve, manieren proberen we boosheid, angst en verdriet te uiten. Waar mogelijk gaan we in gesprek met de omgeving. Het uiteindelijke doel is cliënten weer “vrij” te maken, de kracht die in elk van ons zit aan te boren en hen vanuit verbinding met zichzelf en hun omgeving te laten transformeren van rups over pop tot prachtige vlinders.
De vraag naar verliescounseling klinkt soms ook luid bij volwassenen. Ik ga graag in gesprek om te bekijken of ik iets voor je kan betekenen.

ADHD- of auticoaching

Vanuit mijn jarenlange ervaringen met kinderen en jongeren met (kenmerken van) ADHD en/of autisme werk ik graag met jou als ADHD- of auticoach. Mijn sterkte is om met kinderen, jongeren of jongvolwassenen op weg te gaan rond begeleidingsvragen die te maken hebben met psycho-educatie, emotioneel welbevinden en sociale relaties. Daarbij vind ik het erg belangrijk dat de persoon centraal staat en niet zijn of haar diagnose. De eigen beleving en eventueel de bezorgdheid van de ouders of de omgeving zijn steeds het uitgangspunt. Enerzijds kan een etiketje het kind soms helpen om zichzelf beter te leren begrijpen en anderzijds helpt het de ouders en de omgeving om de behoeften van het kind beter te leren aanvoelen. Ik volgde een opleiding BrainBlocks. Deze methode kan ingezet worden bij psycho-educatie, geeft taal aan wat er in het hoofd gebeurt en is ook bruikbaar in therapiesituaties.

Vaak werk ik met mensen die specifiek komen voor de combinatie van autisme of ADHD in combinatie met (breed)verlies of trauma

Geven van informatie via lezingen of workshops

Het derde luikje is het geven van informatie aan ouders, andere opvoedingsondersteuners of leerkrachten.

Dit kan één op één in het kader van een traject maar ik geef ook met veel plezier lezingen voor groepen van ouders of leerkrachtenteams.

Diverse thema’s zijn mogelijk, denk onder andere aan … – rouw en (breed)verlies bij kinderen en jongeren – ervaringsgericht werken met verhalen – op zoek naar de emotionele taal bij mensen met autisme – trauma begrijpen – introductie in trauma en traumasensitief onderwijs – …